Peter Wennberg

Peter Wennberg

“För mig är taktisk periodisering ett fundament i träningsverksamheten. Konceptet hjälper mig att sortera och skapa en tydlig spelmodell, samt praktisera dess helhet och delarna i en genomtänkt planering. Träna fotboll handlar till stor del om att göra det komplicerade enkelt och göra det enkla många gånger bra – taktisk periodisering stöttar de principerna.”

WhatsApp chat